Ethiopian Languages – Ethio Language Box

I know      I want to learn

“Learn Nyangatom – Speak with the Hearts”


1) Subject Pronouns

I (English)
(Nyangatom)
We (English)
(Nyangatom)
You (m) (English)
(Nyangatom)
You (f) (English)
(Nyangatom)
She (English)
(Nyangatom)
You (pl) (English)
(Nyangatom)
He (English)
(Nyangatom)
They (English)
(Nyangatom)